บริษัท แอมเจน ไบโอฟาร์มฮ่องกง จำกัด

วิทยาศาสตร์บุกเบิกมอบยาที่สำคัญ

HGH ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์ & ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นใหม่

HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD
1 2 3
HongKong Amgen Biopharm CO.,LTD
แอมเจนเป็นหนึ่งใน บริษัท ด้านเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำของโลก แอมเจนเป็น บริษัท ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการแปลงความคิดและการค้นพบใหม่ ๆ ให้กลายเป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง... ...    อ่านเพิ่มเติม